Đông Anh: Chủ động đầu tư hạ tầng để lên Quận

Sau khi được UBND TP Hà Nội phê duyệt Đề án đầu tư, xây dựng huyện Đông Anh thành quận đến năm 2025, huyện Đông Anh đã chủ động triển khai nhiều dự án thành phần, từng bước nâng cao các tiêu chí từ huyện lên quận.

Cụ thể hóa giải pháp
Để thực hiện Đề án chung được TP phê duyệt, huyện Đông Anh đã chủ động xây dựng 15 Đề án thành phần. Hiện, địa phương đã lấy ý kiến và phê duyệt 14/15 Đề án, đồng thời bắt tay vào tổ chức triển khai.
Đến nay, huyện đã hoàn thành 20 dự án kè ao, hồ với diện tích 7,5ha; đang tiếp tục thực hiện 26 dự án khác với diện tích 9,75ha. Sau khi hoàn thành, diện tích đất cây xanh theo tiêu chí quận tăng thêm 17,25ha (tương ứng 0,43m2/người).
Toàn huyện đã trồng mới 11.885 cây xanh; dự kiến đến hết năm 2019, con số này là 20.000 cây xanh. 9/11 dự án chiếu sáng cũng đã hoàn thành với tổng chiều dài hơn 64km. Dự kiến, tỷ lệ chiếu sáng đường đô thị sẽ tăng lên 95%.
Đối với đề án hoàn thiện và phát triển hệ thống hạ tầng giao thông, huyện đã xây dựng kế hoạch triển khai 17 dự án với tổng mức đầu tư trên 5.406 tỷ đồng. Các xã, thị trấn cũng đã lập các dự án cải tạo, chỉnh trang đường giao thông ngõ xóm…
Toàn huyện đến nay có 8/24 xã có Trung tâm Văn hóa – thể thao. 100% các thôn, tổ dân phố có nhà văn hóa, hoặc điểm sinh hoạt cộng đồng. 81 đồ án quy hoạch tỷ lệ 1/500 các khu vực dân cư cũng đã được xây dựng. Huyện phấn đấu trong quý I và II/2020, sẽ thẩm định, phê duyệt để tập trung triển khai 72 đồ án.
Các đề án khác gồm: Bảo tồn, phát huy các bộ môn văn hóa, thể thao truyền thống; lắp đặt camera giám sát; xây dựng lực lượng công an huyện thành công an quận, cũng đang được huyện Đông Anh tích cực triển khai các bước theo quy định.
Đẩy nhanh tiến độ đề án thành phần
Theo Đề án đầu tư, xây dựng huyện Đông Anh thành quận đến năm 2025 được TP Hà Nội phê duyệt, huyện Đông Anh hiện còn 8/27 tiêu chí chưa đạt. Trong đó, có 2 tiêu chí về phát triển kinh tế – xã hội và 6 tiêu chí về cơ sở hạ tầng.
Cùng với tiếp tục tổ chức thực hiện các đề án đã được phê duyệt, huyện Đông Anh đang tập trung rà soát, xây dựng kế hoạch triển khai các đề án được HĐND huyện Khóa XIX thông qua tại Kỳ họp thứ 14 vừa qua. Cụ thể là các đề án: Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức; Chuyển dịch cơ cấu kinh tế; Đào tạo nghề, giải quyết việc làm; Phát triển giáo dục và đào tạo; Đầu tư xây dựng các xã thành phường. Riêng đối với Đề án Bảo tồn và phát huy giá trị làng cổ, huyện phấn đấu hoàn thành, trình cấp có thẩm quyền thông qua trong quý I/2020.
Vừa qua, tập thể lãnh đạo huyện cũng đã tổ chức hội nghị quán triệt nghị quyết triển khai Đề án đầu tư, xây dựng huyện Đông Anh thành quận đến năm 2025, các đề án thành phần đến toàn bộ các cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở và toàn thể Nhân dân. Từ đó, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong tổ chức thực hiện.
Chủ tịch UBND huyện Đông Anh Lê Trung Kiên cho biết, trong quá trình thực hiện, địa phương chú trọng tăng cường công tác hướng dẫn thanh tra, kiểm tra đối với việc triển khai các đề án thành phần. Đẩy nhanh tiến độ quyết toán các dự án đã thực hiện, nâng cao chất lượng khâu chuẩn bị đầu tư các dự án mới.
Để tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình triển khai các dự án thành phần, huyện đặc biệt chú trọng đến công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng đô thị, kiên quyết không để xảy ra các vi phạm mới, gây khó khăn cho quá trình thực hiện Đề án.
Đại diện lãnh đạo UBND huyện Đông Anh cũng bày tỏ mong muốn TP Hà Nội tiếp tục quan tâm, hỗ trợ địa phương trong quá trình triển khai, nhất là tháo gỡ những vướng mắc (nếu có) liên quan tới các cơ chế, chính sách vượt thẩm quyền của huyện. Đây sẽ là cơ sở để huyện Đông Anh hiện thực hóa mục tiêu thành quận đến năm 2025.

admin